dijous, 19 de febrer del 2009

El jutge de Solsona seguí la vaga

Les oficines judicials van mantenir els serveis habituals

A diferència de la majoria dels jutjats de Lleida que no es van sumar a la vaga del 18 de febrer convocada a nivell estatal per protestar pel col.lapse de la justícia, el jutge de Solsona i dos més de la província de Lleida (Lleida i Vielha) sí s'hi van sumar de forma individual. Aquests tres es van desmarcar de l'acord de la junta del dia 21 de gener i sí van seguir la vaga.

En un comunicat emès pel jutge titular de Solsona, Joan Cardona Ibáñez, aquest va explicar per que va exercitar el seu dret constitucional a la vaga, atès que des de determinats mitjans informatius i certs àmbits polítics "s'ha volgut vendre a l'opinió pública que la vaga es convoca per aconseguir una millora salarial, que suposarà que les víctimes dels delictes quedin desprotegides i que es tracta d'una vaga il.legal."
Cardona ha volgut desmentir que el Consell General del Poder Judicial hagi declarat que la vaga és il.legal, sinó que va manifestar que actualment el dret constitucional a vaga dels jutges no està regulat per cap llei i que per tant no es considerava un òrgan competent per establir els serveis mínims. El dret a la vaga està recollit a la Constitució, que únicament la prohibeix expressament per als militars, i respecte als funcionaris públics indica que les seves particularitats seran regulades per llei, cosa que no s'ha fet des d'aleshores. L'única regulació que hi ha del dret de vaga per qualsevol treballador és una norma tardo-franquista anterior a la Constitució, que el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional en gran part i que, malgrat això, cap govern no ha aprovat una nova regulació específica que reguli el dret de vaga dels treballadors. En la Unió Europea està reconegut el dret a la vaga dels jutges en la gran majoria de països, i recentment la Ministra de Justícia francesa va cessar, entre altres coses, com a conseqüència d'una vaga realitzada pels jutges francesos.

Serveis Mínims

Cardona va recalcar a més que l'exercici del seu dret a la vaga no implicaria que els ciutadans quedessin desatesos en l'exercici dels seus drets i que, tal com s'ha dit, una dona que hagi patit violència domèstica no pugui demanar ordre de protecció. En aquest sentit, el jutge de Solsona va explicar que els tres judicis previstos es van suspendre però que se celebraran en la data més propera que permeti l'agenda d'assenyalaments, però, com a serveis mínims i ja que tant el Consell General del Poder Judicial com el Ministeri de Justícia s'han negat a establir-los, atengué el servei de guàrdia, que implica: detinguts policials que passin a disposició judicial i recursos d'habeas corpus, sol.licituds d'ordre de protecció de violència de gènere, mesures urgents per la protecció de la víctima, sol.licituds urgents d'entrada i escorcoll domiciliaris i intervenció de les comunicacions, aixecaments de cadàvers per causa judicial i qualsevol altra mesura urgent que es presenta habitualment durant el servei de guàrdia ordinari i que sigui imprescindible per tal de garantir els drets dels ciutadans.

Cap reivindicació salarial

Finalment, el jutge solsoní ha aclarit que en la convocatòria de vaga a nivell estatal presentada per l'Associació Judicial Francisco de Vitoria i el Fòrum Judicial Independent, a la que s'han adherit la gran majoria dels jutges que van votar a favor de la vaga, així com en la majoria de les convocatòries de les juntes de jutges provincials, no s'inclou cap petició d'augment de retribucions que no hagi estat ja pactada en anys anteriors amb el Ministeri de Justícia i aprovada per aquest i únicament es reclama la creació de més òrgans judicials i la dotació de més mitjans materials i de personal per tal que l'Administració de Justícia deixi d'estar en la situació absolutament insostenible en que es troba actualment.

1 comentari:

Poeta per un dia ha dit...

... ai gamberrot... tenim un jutge molt "tronera" que segur que ja es preparava pels moscatells de la nit...